Digicamera.netin uutiset 1.9.2004 (linkki)

Kuluttajavalituslautakunnan päätös

Digitaalikameran kauppa. Etämyynti. Suomenkielisen käyttöohjekirjan puuttuminen.

Kuluttaja osti 19.5.2003 399,9 euron hintaisen Canon Powershot –digitaalikameran elinkeinonharjoittajalta. Tavara toimitettiin hänelle 28.5.2003. Tuotteen mukana tuli saksankieliset käyttöohjeet. Pyydettyään suomenkielisiä ohjeita kuluttaja sai pikaohjeen suomeksi.

Vaatimukset

Kuluttaja vaatii ensisijaisesti saada suomenkieliset ohjeet kameralle ja sen ohjelmistolle. Toissijaisesti hän vaatii hinnanalennuksena 50 euroa; eräs suomalainen yritys myy tällä hinnalla kyseisiä ohjekirjoja kuluttajille.

Kamera on monimutkainen ja sen käyttö ohjelmineen on erittäin vaikeaa tai ainakin vajavaista ilman käyttöohjeita. Pikaohje sisältää kaksi sivua kun taas ohjekirja kameralle sisältää 230 sivua ja ohjelmistolle 140 sivua.

Mahdollisuus käyttää puhelin- tai verkkotukea ei vaikuta asiaan.

Valitukseen on liitetty suomenkielinen pikaohje sekä saksankieliset ohjeet.

Vastaus

Elinkeinonharjoittaja kiistää kuluttajan vaatimukset.

Kuluttajalle on toimitettu kameran suomenkielinen pikaohje, joka sisältää ohjeet kameran asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa ja säilytystä varten. Pikaohje yhdessä seuomenkielisten valikoiden, elinkeinonharjoittajan puhelin- ja sähköpostituen kanssa täyttää kuluttajansuojalain vaatimukset.

Kuluttajan ilmoitettua, ettei hänelle riitä suomenkielinen pikaohje, hänelle tarjottiin mahdollisuutta purkaa kauppa sekä suomenkielistä puhelin- ja sähköpostitukea. Lisäksi useilla valmistajilla ei ole ollenkaan suomenkielistä puhelin- ja sähköpostitukea. Kuluttajan vaatima täydellinen käyttöohjekirja on näilläkin valmistajilla englanniksi tai saksaksi.

Ratkaisu

Kuluttajasuojalain 5 luvun 12 a §:n 2 momentin mukaan tavarassa on virhe, jos sen yhteydessä ei luovuteta ostajalle sellaisia ohjeita, jotka ovat tarpeen tavaran asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa ja säilytystä varten.

Lain 5 luvun 19 §:n mukaan, jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen, taikka jolle tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa;
1) vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta; tai
2) purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Kuluttajansuojalain hallituksen esityksen 360/92 mukaan yleensä on lähdettävä siitä, että vieraskieliset ohjeet eivät ole riittäviä. Jos kysymyksessä on hyvin rajatulle, erityistä asiantuntemusta omaavalle asiakaspiirille tarkoitettu tavara, ei kuitenkaan välttämättä ole perusteltua vaatia, että ohjeiden tulee olla suomen- tai ruotsinkieliset, vaan tällöin voidaan pitää riittävänä, että tavaraan liittyy tarpeelliset englanninkieliset ohjeet.

Lautakunta katsoo, ettei kyseinen tuote ole tarkoitettu rajatulle asiantuntemusta omaavalle asiakaspiirille ja näin ollen täydelliset kameran kaikki toiminnot sisältävät ohjeet tulisi olla suomenkieliset.

Laite- ja ohjelmistomanuaalin perusteella arvioituna kyseessä on varsin monimutkainen laite. Lautakunta toteaa, että vaikkakin kameran pikaohjeessa on ohjeet kameran peruskäyttöä varten, se ei kuitenkaan voi sisältää ohjeita kameran kaikille hienotoiminnoille jo silläkään perusteella, että saksankieliset ohjeet sisältävät paljon enemmän sivuja ja tekstiä kuin kyseinen pikaohje. Kameran läheskään kaikkien ominaisuuksien hyödyntäminen ei ole mahdollista pikaohjeen avulla. Myöskään sähköposti- tai puhelintukea tai suomenkielisiä valikkoja ei ole pidettävä tässä tapauksessa riittävänä ohjeistuksena.

Edellä mainitun perusteella kuluttajalla on oikeus saada täydellinen suomenkielinen käyttöohjekirja kameralle ja sen ohjelmistolle. Mikäli käyttöohjeiden toimittaminen ei ole mahdollista, kuluttajalla on oikeus 50 euron hinnanalennukseen.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että elinkeinonharjoittaja toimittaa kuluttajalle täydelliset suomenkieliset käyttöohjeet kameralle j asen ohjelmistolle tai vaihtoehtoisesti maksaa 50 euron hinnanalennuksen.

Päätös oli yksimielinen.

Annettu 25.08.04

takaisin